Herroepingsrecht

U kunt deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Calorsol-Computherm Winkel
Rathausstrae 2
72138 Kirchentellinsfurt
Duitsland
Telefoonnummer: +49-17620396111
E-mailadres: calorsolde@gmail.com

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt (maar hoeft niet) gebruik te maken van het bijgevoegde herroepingsformulier.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking
Als u dit contract herroept, vergoeden wij u - zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping - alle betalingen die al van u zijn ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten gemaakt voor een van jullie gewenste type bezorging die afwijkt van de goedkoopste standaard bezorging die wij aanbieden). We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt geautoriseerd; in ieder geval betaalt u geen kosten voor een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of u hebt aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

De goederen worden geretourneerd of overhandigd aan:

Calorsol GmbH
Rathausstrae 2.
72138 Kirchentellinsfurt
Duitsland
Telefoonnummer: +49-17620396111
E-mailadres: calorsolde@gmail.com

zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval maximaal 14 dagen na ontvangst van de melding van uw herroeping. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Categorie: Is het de bedoeling dat de winkel de kosten voor het retourneren draagt?
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als deze het gevolg is van een behandeling die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen vast te stellen.