Voorwaarden

Voorwaarden
Status: 05/05/2021
deze voorwaarden
(1) Deze website (de "Site") en/of de diensten, inclusief alle bijbehorende mobiele applicaties (gezamenlijk: de "Diensten") en alle aanbiedingen en verkopen van producten ("Producten") via de Site, zijn eigendom van Calorsol GmbH en wordt door haar geëxploiteerd (hierna ook: "wij", "ons" en "onze"). Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder bezoekers of gebruikers (gezamenlijk "Gebruiker" of "u") de Site en/of de Diensten mogen bezoeken of gebruiken en producten mogen kopen.
(2) Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u hiermee op bindende wijze akkoord. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden, mag u de site niet openen of de diensten gebruiken. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site bezoekt, de diensten gebruikt of producten koopt. Deze voorwaarden vertellen u wie wij zijn, hoe wij producten aan u verkopen, hoe u de koopovereenkomst kunt herroepen en wat u kunt doen bij problemen.
(3) U bevestigt dat u meerderjarig bent en de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid hebt om op basis van deze algemene voorwaarden een bindende overeenkomst aan te gaan en de diensten te gebruiken en producten te kopen. Als je minderjarig bent, heb je toestemming van een ouder of voogd nodig om de Services te gebruiken of producten te kopen.
Aankoop van producten
(1) De aankoop van producten is onderworpen aan de op dat moment geldende voorwaarden.
(2) Wanneer u een product koopt: (i) bent u verantwoordelijk voor het volledig lezen van de artikelbeschrijving voordat u een bindende aankoop doet, en (ii) het voltooien van een bestelling op de site (door een afrekenproces te voltooien met behulp van "Betaald". Button) bestelling ”of een vergelijkbare knop) kan een juridisch bindend contract vertegenwoordigen voor de aankoop van het overeenkomstige product, tenzij de huidige voorwaarden anders bepalen.
(3) Door op de betreffende knop te klikken, kunt u producten uit ons assortiment selecteren en in de winkelwagen plaatsen. Onze prijzen staan vermeld op de site. We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen en om onbedoelde prijsfouten te corrigeren. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de prijs van producten die u eerder heeft gekocht. Bij het afrekenen krijgt u een overzicht te zien van alle producten die u in de winkelwagen heeft geplaatst. Het overzicht bevat de essentiële eigenschappen van elk product evenals de totaalprijs van alle producten, de geldende omzetbelasting (BTW) / omzetbelasting (BTW) en, indien van toepassing, de verzendkosten. Op de betaalpagina heeft u ook de mogelijkheid om de producten en hoeveelheden te controleren en indien nodig te wijzigen, te verwijderen of te corrigeren. U kunt ook de bewerkingsfunctie gebruiken om eventuele invoerfouten te identificeren en te corrigeren voordat u uw definitieve, bindende bestelling plaatst. Alle opgegeven levertijden gelden vanaf ontvangst van uw betaling van het aankoopbedrag. Als u op de knop "Bestellen tegen betaling" klikt, plaatst u een bindende bestelling om de vermelde producten tegen de vermelde prijs en tegen de vermelde verzendkosten te kopen. Om het bestelproces te voltooien met behulp van de knop "Bestellen tegen betaling", moet u eerst erkennen dat deze algemene voorwaarden wettelijk bindend zijn voor uw bestelling door het juiste vakje aan te vinken.
(4) Wij sturen u dan een e-mailbevestiging van ontvangst van uw bestelling, waarin uw bestelling opnieuw wordt vermeld en die u vervolgens kunt afdrukken of opslaan met behulp van de bijbehorende functie. Houd er rekening mee dat dit een automatische melding is die alleen bewijst dat we uw bestelling hebben ontvangen. Het betekent niet dat we uw bestelling hebben geaccepteerd.
(5) De juridisch bindende overeenkomst over de aankoop van de producten komt pas tot stand wanneer wij u een acceptatieverklaring per e-mail sturen of de producten naar u opsturen. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling niet te accepteren. Dit geldt niet in gevallen waarin wij een betalingsmethode aanbieden - en u kiest deze betalingsmethode voor uw bestelling - waarin een betalingsproces onmiddellijk wordt gestart na het plaatsen van uw bestelling (bijv. elektronische overboeking of realtime overboeking via PayPal, Giropay , Paydirekt). In dit geval wordt de juridisch bindende overeenkomst geacht te zijn gesloten wanneer u het bestelproces, zoals hierboven beschreven, heeft gestart met behulp van de knop "Bestellen tegen betaling".
(6) Het koopcontract kan in de [Duitse] taal worden gesloten. Na het sluiten van het contract blijven de contractvoorwaarden bij ons, u heeft er dan geen inzage meer in.

Garantie voor producten
Conform de wettelijke garantiebepalingen zijn wij aansprakelijk voor kwaliteitsgebreken en/of juridische gebreken in de producten die u bij ons koopt.
Opslag van online betalingsgegevens
U kunt een voorkeursbetaalmethode opslaan voor de toekomst. In dit geval slaan we deze betalingsinformatie op in overeenstemming met de toepasselijke industriestandaarden, indien van toepassing (bijv. PCI, DSS). U kunt uw opgeslagen kaart herkennen aan de laatste vier cijfers.
Vouchers, cadeaubonnen en andere aanbiedingen
Vouchers, cadeaubonnen of kortingen en andere aanbiedingen zijn van tijd tot tijd beschikbaar voor onze producten (“aanbiedingen”). Dergelijke aanbiedingen zijn slechts geldig voor de in deze aanbieding genoemde periode. Aanbiedingen mogen niet worden overgedragen, gewijzigd, verkocht, uitgewisseld, gereproduceerd of gedistribueerd zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Ledenaccount
(1) Om toegang te krijgen tot bepaalde delen en functies van onze site en deze te gebruiken, moet u eerst inloggen en een account aanmaken (“ledenaccount”). U moet correcte en volledige informatie verstrekken bij het registreren van uw ledenaccount.
(2) Als iemand anders dan uzelf toegang heeft tot uw ledenaccount en/of uw instellingen, kan deze alle beschikbare acties voor u uitvoeren, b.v. B. Breng wijzigingen aan in uw ledenaccount. We raden je daarom sterk aan om de inloggegevens van je ledenaccount goed te bewaren. Dergelijke activiteiten kunnen worden verondersteld voor u en namens u te hebben plaatsgevonden, en u kunt als enige verantwoordelijk zijn voor die activiteiten die plaatsvinden onder uw ledenaccount, ongeacht of u ze specifiek hebt geautoriseerd, en voor alle schade, kosten en verliezen die daaruit voortvloeien . U bent aansprakelijk voor activiteiten in verband met uw ledenaccount op de beschreven manier als u nalatig het gebruik van uw ledenaccount hebt ingeschakeld door na te laten redelijke zorg te besteden aan de bescherming van uw inloggegevens.
(3) U kunt uw lidmaatschapsaccount aanmaken en openen via een speciale website of via een platform van derden zoals Facebook (het "sociale netwerkaccount"). Wanneer u zich aanmeldt met een account op een platform van een derde partij, geeft u ons hierbij toegang tot bepaalde informatie over u die is opgeslagen in uw sociale netwerkaccount.
(4) We kunnen uw toegang tot het ledenaccount permanent of tijdelijk blokkeren of opschorten, zonder enige aansprakelijkheidsclaim van uw kant, om ons, onze site en onze diensten of andere gebruikers te beschermen als u bijvoorbeeld voldoet aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving in verband met het schenden van uw gebruik van de site of uw ledenaccount. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving als de omstandigheden onmiddellijke actie vereisen; in dit geval zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren. Daarnaast behouden we ons het recht voor om uw ledenaccount te beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden per e-mail als we bijvoorbeeld ons programma voor ledenaccounts stopzetten. U kunt het gebruik ervan op elk moment stopzetten en de verwijdering van uw ledenaccount aanvragen door contact met ons op te nemen.
Toegestaan gebruik
(1) Onze diensten worden u ter informatie ter beschikking gesteld en alleen voor privé, niet-commercieel gebruik. Wanneer u onze diensten gebruikt, moet u deze voorwaarden en alle toepasselijke wetten naleven.
(2) Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden, is het niet toegestaan: (i) onze diensten op een onwettige of frauduleuze manier te gebruiken (inclusief inbreuk op de rechten van derden) of met het doel persoonlijke gegevens te verzamelen of zich voor te doen als andere gebruikers spenderen; (ii) onze kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten wijzigen of gebruiken of de beveiligingsgerelateerde functies van onze diensten verstoren; (iii) onze diensten op enigerlei wijze gebruiken om inhoud te manipuleren of te vervalsen of de integriteit en correctheid van inhoud te ondermijnen, of actie te ondernemen om delen van onze diensten te verstoren, beschadigen of onderbreken; (iv) onze diensten gebruiken voor het verzenden, ontvangen, uploaden/posten, downloaden van materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen; (v) onze diensten gebruiken om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal te verzenden of om de verzending ervan mogelijk te maken; (vi) onze services gebruiken om gegevens te verzenden of naar onze services te uploaden die virussen, trojans, wormen, tijdbommen, toetsaanslagregistratie, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevatten die de werking van computersoftware of hardware kunnen veroorzaken zou moeten beïnvloeden; (vii) Robots, spiders, andere automatische apparaten of handmatige processen gebruiken om onze of andere sites of de inhoud van onze diensten te controleren/kopiëren, of netwerkbewakingssoftware te gebruiken om de architectuur van onze diensten te bepalen of om gebruiksgegevens te verkrijgen om onze Diensten; (viii) gedrag vertonen dat het gebruik van onze diensten door andere gebruikers beperkt of verhindert, of (ix) onze diensten gebruikt voor commerciële doeleinden of in verband met een commerciële activiteit die wordt uitgevoerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U stemt ermee in om volledig met ons samen te werken bij het onderzoeken van activiteiten die naar verluidt of daadwerkelijk in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
Intellectuele eigendomsrechten
(1) Onze diensten en bijbehorende inhoud (en alle afgeleide werken of verbeteringen daarvan), in het bijzonder met betrekking tot alle teksten, illustraties, bestanden, afbeeldingen, software, scripts, grafische afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, informatie, inhoud, materialen, producten, diensten, URL's, technologie, documentatie, handelsmerken, dienstmerken, merknamen en handelsstijl, en interactieve functies, en alle intellectuele eigendomsrechten daarop, zijn eigendom van of in licentie gegeven door ons (gezamenlijk "onze intellectuele eigendomsrechten" ) en geen van de bewoordingen in deze voorwaarden geeft u rechten met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten. Tenzij hier uitdrukkelijk vermeld of vereist door dwingende wettelijke bepalingen voor het gebruik van de diensten, verkrijgt u geen rechten, aanspraken of belangen in onze intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, worden uitdrukkelijk voorbehouden.
(2) Als de producten digitale inhoud bevatten, zoals muziek of video's, verkrijgt u de rechten zoals uiteengezet met betrekking tot dergelijke inhoud op de site.
Afwijzing van garanties voor het gebruik van de site en diensten
De diensten, onze intellectuele eigendomsrechten en alle informatie, materialen en inhoud die in verband daarmee ter beschikking worden gesteld en kosteloos ter beschikking worden gesteld aan gebruikers worden geleverd zonder garantie van gebreken en beschikbaarheid en zonder garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend (garanties van geschiktheid voor een bepaald doel of garanties met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid en uitvoering van o.a. onze geleverde diensten - met uitzondering van gevallen van het kwaadwillig niet melden van gebreken. We kunnen niet garanderen dat gratis diensten zonder onderbreking of fout worden geleverd, of dat ze aan uw eisen zullen voldoen. De toegang tot de Diensten en de Site kan worden opgeschort of beperkt als gevolg van reparaties, onderhoud of updates. Dit heeft geen invloed op de garantie voor producten die u bij ons hebt gespecificeerd zoals beschreven in de sectie "Garantie voor producten" hierboven.
vrijstelling
U stemt ermee in ons te verdedigen en ons te vrijwaren van en tegen alle feitelijke of vermeende claims, claims voor schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (met name redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of in verband met uw gebruik van de Website en de Services in strijd met van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van in het bijzonder elk gebruik dat in strijd is met de beperkingen en vereisten uiteengezet in de sectie "Toegestaan gebruik", tenzij deze omstandigheden niet aan u kunnen worden toegeschreven.
Beperking van de aansprakelijkheid
(1) Wij zijn alleen aansprakelijk in het geval van opzet, grove nalatigheid, nalatig letsel aan leven, lichaam, gezondheid of licht nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting, en alleen in het geval van betaalde diensten of de verkoop van producten. Een "materiële contractuele verplichting" betekent een verplichting die u moet nakomen om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren en waarop u normaal en redelijkerwijs kunt vertrouwen. Onze aansprakelijkheid voor licht nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting is beperkt tot het bedrag van de gebruikelijke en voorzienbare schade voor dit type contract. Onze aansprakelijkheid op grond van de Wet productaansprakelijkheid of indien wij expliciet een garantie hebben gegeven, blijft onaangetast.
(2) De bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op onze contractuele (inclusief aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven) en niet-contractuele aansprakelijkheid (inclusief aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad) evenals voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit transacties vóór het sluiten van een contract (culpa in contrahendo). Ze zijn ook van toepassing ten gunste van onze directeuren, leidinggevenden of andere wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten.
Wijziging van voorwaarden en diensten; houding
We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen om wijzigingen in de wet of aanvullende functies weer te geven die we kunnen introduceren of omdat we ons bedrijf anderszins ontwikkelen. Lees deze voorwaarden daarom regelmatig en in ieder geval tijdens het afrekenproces bij het kopen van producten. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing op elke nieuwe bestelling die u plaatst na de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden. Als de lopende diensten die u gebruikt, worden beïnvloed door de wijzigingen in de voorwaarden, zullen we terdege rekening houden met uw legitieme belangen. Wij zullen u tijdig van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen. U wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard als u niet binnen twee maanden na deze mededeling bezwaar maakt tegen deze wijzigingen. Wij zullen u hier in ons bericht op wijzen. Als u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, hebben wij een bijzonder opzeggingsrecht - zonder verdere verplichtingen jegens u - dat ingaat op de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.
Wij kunnen de diensten wijzigen, de levering van de diensten of een of meerdere functies van de aangeboden diensten stopzetten of de diensten beperken. Wij kunnen de toegang tot de diensten zelf permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten - zonder opgave van redenen en zonder verdere verplichtingen. Indien dit onder de gegeven omstandigheden mogelijk is, zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte stellen en bij het nemen van dergelijke maatregelen rekening houden met uw gerechtvaardigde belangen.
Links naar websites van derden
De diensten kunnen links bevatten waarmee u de site kunt verlaten. Tenzij anders vermeld, vallen de gelinkte sites niet onder onze controle en zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site, eventuele links op een gelinkte site, of enige wijzigingen of updates van dergelijke sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verzendingen die worden ontvangen van een gekoppelde website. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Het feit dat we links naar andere websites hebben toegevoegd, betekent niet dat we hun eigenaren of hun inhoud onderschrijven.
Toepasselijk recht:
(1) Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de [Bondsrepubliek Duitsland] (zonder rekening te houden met de collisiebepalingen) en moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.
(2) De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), beschikbaar op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn om geschillen met consumenten te beslechten voor alternatieve geschillenbeslechtingsinstanties.
DIVERSEN
(1) Een verklaring van afstand door een van de partijen met betrekking tot een schending of vertraging onder deze algemene voorwaarden vormt geen verklaring van afstand voor eerdere of volgende schendingen of vertragingen.
(2) De kopjes die in deze voorwaarden worden gebruikt, worden alleen gebruikt voor een beter begrip; er mag geen juridische betekenis aan worden toegekend.
(3) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt overeengekomen dat als enig deel van deze Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dit deel van de Voorwaarden zal worden verwijderd en dat de overige Voorwaarden onaangetast en volledig van kracht blijven.
(4) Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming kunt u uw overeenkomst met ons onder deze algemene voorwaarden niet overdragen, noch alle of een deel van uw contractuele rechten of verplichtingen.
(5) Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en ons in verband met de diensten en de verkoop van producten.
(6) De bepalingen van deze voorwaarden, die naar hun aard bedoeld zijn om een dergelijke handeling onzerzijds te overleven, blijven van kracht, in het bijzonder met betrekking tot bepalingen inzake schadevergoeding, vrijwaringen, uitsluitingen van aansprakelijkheid, beperkingen van aansprakelijkheid en dit artikel "Diversen".

Contact
Om contact met ons op te nemen kunt u een e-mail sturen naar:
Naam: Calorsol GmbH
Adres: Rathaussträßle 2, 72138 Kirchentellinsfurt, Duitsland
E-mail: calorsolde@gmail.com