T30RF

1. Waarvoor kan de T30RF-thermostaat worden gebruikt ?

-De kamerthermostaat COMPUTHERM T30 RF is speciaal ontworpen voor de regeling van verwarmings- en koelsystemen   ontwikkeld. Het is ook geschikt voor het aansturen van elektrische en elektronische apparaten die door de   Het verwijderen en opnieuw aansluiten van de voeding kan worden in- en uitgeschakeld.

2. Met welke batterij kan de thermostaat worden gebruikt?

-Het apparaat werkt op 2 alkalinebatterijen van 1,5 V (type LR03; maat AAA) (af fabriek). Gebruik alleen hoogwaardige alkalinebatterijen in het apparaat. Andere batterijen die worden beschreven als lange of lange levensduur (bijv. conventionele koolstof-zinkbatterijen), lege batterijen of het gebruik van oplaadbare batterijen zijn niet geschikt voor de werking van het apparaat.

3.  Waar moeten de thermostaat en ontvanger worden geplaatst?

-Het is raadzaam om de thermostaatzender in een ruimte te plaatsen die regelmatig of langdurig wordt gebruikt, zodat deze de natuurlijke beweging van de ruimte volgt, maar niet wordt blootgesteld aan tocht of extreme hitte (bijv. zonnestraling, koelkast, schoorsteen, enz. ). Niet gebruiken in vochtige, chemisch agressieve of stoffige omgevingen. De optimale locatie is 0,75-1,5 m boven de grond. Het apparaat kan eenvoudig aan de basis worden bevestigd en kan vervolgens op elk horizontaal oppervlak (bijv. tafel, plank, ladekast) worden geplaatst of zelfs aan de muur worden bevestigd dankzij de schroefgaten aan de achterkant.

De COMPUTHERM T30RF thermostaatontvanger moet in de buurt van de ketel worden geïnstalleerd op een plaats die beschermd is tegen vocht, stof, chemicaliën en hitte. Houd er bij het kiezen van de locatie van de ontvanger ook rekening mee dat de voortplanting van radiogolven wordt veroorzaakt door zware metalen voorwerpen (bijv. ketel, bufferopslag, etc.) of dat metalen constructies nadelig kunnen worden beïnvloed. Indien mogelijk raden we aan om de ontvanger op een afstand van minimaal 1-2 m en op een hoogte van 1,5-2 m van de ketel en andere grote metalen constructies te installeren om een storingsvrije radiocommunicatie te garanderen. We raden u aan om de betrouwbaarheid van de radioverbinding op de geselecteerde locatie te controleren voordat u de ontvanger installeert. Installeer de ontvanger niet onder de ketelafdekking of in de directe nabijheid van hete leidingen of pompen, omdat dit de componenten kan beschadigen en de radioverbinding (radiofrequentie) in gevaar kan brengen. Het is ook aan te raden om de ontvanger van netstroom te voorzien via een ander stopcontact dan de ketel (indien mogelijk van een andere fase) en nooit van de ketel naar de ontvanger te leiden. Om een elektrische schok te voorkomen, sluit u de ontvanger aan op een ketel die door een vakman moet worden gebruikt !!

4e  Kan ik meerdere T30RF's tegelijk in één huis gebruiken?

-Ja .  Elke thermostaat en de bijbehorende ontvanger hebben een eigen beveiligingscode, die de veilige en probleemloze werking van de apparaten garandeert. Elke ontvanger ontvangt alleen signalen van een thermostaat met dezelfde beveiligingscode. Als gevolg hiervan kan in wezen een willekeurig aantal apparaten dicht bij elkaar worden gebruikt zonder problemen met de apparaatcommunicatie te veroorzaken.

5.  Waarom zet de thermostaat de verwarming niet aan?

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. De meest voorkomende problemen zijn:

-Gebruik van een ongeschikte batterij (bijv. lege of niet-alkalische batterij)
-Onjuiste aansluiting (die bij een ongeval ook het relais in het apparaat of de elektronica van de) kan beschadigen   bestuurd apparaat)
-Onveilige radiofrequentieverbinding (zie hieronder voor details)
- Afzender en ontvanger zijn ontstemd en moeten opnieuw worden afgestemd (stappen naar   Afstellen vindt u in de gebruiksaanwijzing)

6e  Wat veroorzaakt een onveilige draadloze verbinding?

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. De meest voorkomende oorzaken zijn:

-Gebruik van een ongeschikte batterij (bijv. lege of niet-alkalische batterij)
- Te grote afstand of te veel obstakels (bv. meer gewapende betonplaten, dikkere muren, enz.)
- Verkeerde plaatsing van de zender of ontvanger van de thermostaat tussen zender en ontvanger (details   zie hierboven)
-Gebruik van andere hoogfrequente apparaten met een hogere frequentie dan normaal (zoals sommige babyfoons)   of draadloze koptelefoon)
-andere externe interferentie (bijv. krachtige antenne op het dak of in de buurt)

7e  Hoe blijven de apparaten werken na de stroomstoring?

- Nadat de stroomvoorziening is hersteld, wordt de ontvangeruitgang in eerste instantie uitgeschakeld. Omdat de zender echter elke 10 minuten zijn huidige schakelcommando herhaalt, keert de regeling van het verwarmings-/koelsysteem uiterlijk 10 minuten na de stroomuitval terug naar de eerder ingestelde modus.

8e.  Wat moet ik doen als de thermostatische thermometer niet nauwkeurig meet?

-Het is mogelijk om de thermometer van het apparaat te kalibreren (om de gemeten kamertemperatuur te corrigeren). Om toegang te krijgen tot het kalibratiemenu, moet de aan / uit-knop 3 seconden worden ingedrukt terwijl de thermostaat is uitgeschakeld. De thermostaat roept het kalibratiemenu "Cal" op en de ingestelde kalibratietemperatuur wordt weergegeven, die standaard 0,0°C is. Vervolgens kunt u met de + en - knoppen de gewenste kalibratiewaarde instellen in het bereik van -8 ° C tot + 8 ° C in stappen van 0,5 ° C. Wacht vervolgens 10 seconden of druk drie keer op de aan/uit-knop om de instelling op te slaan en af te sluiten. De thermostaat wordt dan uitgeschakeld en de instelling wordt geactiveerd door hem weer aan te zetten.

9.  Hoe kunnen de apparaten worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen?

-Om de thermostaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen moet de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt worden met de thermostaat uitgeschakeld. De thermostaat roept het kalibratiemenu "Cal" op en de ingestelde kalibratietemperatuur wordt weergegeven, die standaard 0,0°C is. Druk vervolgens drie keer op de aan/uit-knop. De thermostaat schakelt dan naar het menu voor het terugzetten naar de fabrieksinstellingen en op het display verschijnt "Rst". Om de fabrieksinstellingen terug te zetten, drukt u 3 seconden op de knop. De thermostaat schakelt dan uit en de instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.