T30

1.  Waar kan de thermostaat voor worden gebruikt?

-De COMPUTHERM T30 kamerthermostaat is speciaal ontworpen voor het regelen van verwarmings- en koelsystemen   ontwikkeld. Het is ook geschikt voor het aansturen van elektrische en elektronische apparaten die door de   Het verwijderen en opnieuw aansluiten van de voeding kan worden in- en uitgeschakeld.

2.  Met welke batterij kan de thermostaat worden gebruikt?

-Het apparaat werkt op 2 alkalinebatterijen van 1,5 V (type LR03; maat AAA) (af fabriek). Gebruik alleen hoogwaardige alkalinebatterijen in het apparaat. Andere batterijen die worden beschreven als lange of lange levensduur (bijv. conventionele koolstof-zinkbatterijen), lege batterijen of het gebruik van oplaadbare batterijen zijn niet geschikt voor de werking van het apparaat.

3.  Wat is de verwachte batterijduur?

-De verwachte levensduur van de batterij bij normaal gebruik is ongeveer 1,5-2 jaar.

4e  Welke apparaten kunnen worden aangestuurd met de T30 thermostaat?

-De schakelkamerthermostaat COMPUTHERM T30 is geschikt voor het regelen van de overgrote meerderheid van ketels en airconditioningsystemen in de EU  Markt. Het kan eenvoudig worden aangesloten op elke gasboiler met een tweedraads aansluitpunt voor kamerthermostaat, evenals op elk airconditioningsysteem of andere elektrische apparaten, ongeacht of ze een 24 V- of 230 V-stuurcircuit hebben. Het apparaat kan ook worden gebruikt om elk elektrisch en elektronisch apparaat te bedienen dat kan worden in- en uitgeschakeld door de voeding te verwijderen en in te schakelen.

5.  Heb ik elektriciteit nodig om de apparaten te bedienen?

-Nee. De thermostaat werkt op 2 alkalinebatterijen van 1,5 V (type LR03; maat AAA) (meegeleverd).

6e   Waar moet de thermostaat worden geplaatst?

-Het is raadzaam om de thermostaat zo aan de wand van een regelmatig of permanent gebruikte ruimte te monteren dat deze in de richting van de natuurlijke luchtbeweging in de ruimte staat, maar niet wordt blootgesteld aan tocht of extreme hitte (bijv. zonnestraling). , koelkast), schoorsteen, enz.). Niet gebruiken in vochtige, chemisch agressieve of stoffige omgevingen. De optimale positie is 0,75-1,5 m boven de grond.

7e  Hoe kun je aansluiten?

-Het apparaat moet door een bevoegd persoon worden geïnstalleerd / in bedrijf worden gesteld! Het aan te sturen apparaat dient aangesloten te worden op de NO-COM aansluitpunten aan de achterzijde van de thermostaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product voor meer informatie.

8e.  Hoe kunnen de apparaten in de airconditioningmodus worden geschakeld?

-Om naar het menu van de wijzigingsmodus te gaan, drukt u gedurende 2 seconden op de Aan-knop terwijl de thermostaat is uitgeschakeld. De thermostaat opent het kalibratiemenu, "Cal" en de ingestelde kalibratietemperatuur verschijnt op het display. Druk vervolgens één keer op de aan/uit-knop. De thermostaat gaat dan naar het menu om te wisselen tussen de verwarmings- en koelmodus en op het display verschijnt "Fun" en "Hea" (fabrieksinstelling). Gebruik de + en - knoppen om te wisselen tussen de bedrijfsmodi verwarmen (Hea) en koelen (Coo). Wacht vervolgens 10 seconden om de instelling op te slaan en af te sluiten, of druk tweemaal op de aan/uit-knop. De thermostaat wordt dan uitgeschakeld en de instelling wordt geactiveerd door hem weer aan te zetten. De gesloten toestand van de aansluitpunten NO en COM van het uitgangsrelais wordt in de verwarmings- en koelmodus ook aangegeven door de weergave van het "Vlam"-symbool op het apparaatdisplay.

9.  Wat moet ik doen als de thermostatische thermometer niet nauwkeurig meet?

-Het is mogelijk om de thermometer van het apparaat te kalibreren (om de gemeten kamertemperatuur te corrigeren). Om toegang te krijgen tot het kalibratiemenu, moet de aan / uit-knop 3 seconden worden ingedrukt terwijl de thermostaat is uitgeschakeld. De thermostaat roept het kalibratiemenu "Cal" op en de ingestelde kalibratietemperatuur wordt weergegeven, die standaard 0,0°C is. Vervolgens kunt u met de + en - knoppen de gewenste kalibratiewaarde instellen in het bereik van -8 ° C tot + 8 ° C in stappen van 0,5 ° C. Wacht vervolgens 10 seconden of druk drie keer op de aan/uit-knop om de instelling op te slaan en af te sluiten. De thermostaat wordt dan uitgeschakeld en de instelling wordt geactiveerd door hem weer aan te zetten.

10.  Hoe kunnen de apparaten worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen?

-Om de thermostaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen moet de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt worden met de thermostaat uitgeschakeld. De thermostaat roept het kalibratiemenu "Cal" op en de ingestelde kalibratietemperatuur wordt weergegeven, die standaard 0,0°C is. Druk vervolgens twee keer op de aan/uit-knop. De thermostaat schakelt dan naar het menu voor het terugzetten naar de fabrieksinstellingen en op het display verschijnt "Rst". Om de fabrieksinstellingen terug te zetten, drukt u 3 seconden op de knop. De thermostaat schakelt dan uit en de instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.