Q7RF

1.   Waarvoor kan een Q7RF-thermostaat worden gebruikt?

-De draadloze kamerthermostaat COMPUTHERM Q7RF is speciaal ontwikkeld voor het regelen van verwarmings- en koelsystemen. Het is ook geschikt voor het aansturen van elektrische en elektronische apparaten, die kunnen worden in- en uitgeschakeld door de voedingseenheid te verwijderen en weer in te schakelen.

2.   Hoe lang gaat de batterij mee?

-De verwachte levensduur van de batterij bij normaal gebruik is ongeveer 1,5-2 jaar.

3. Waar moeten de zender- en ontvangerunits van de thermostaat worden geplaatst?

-Het is raadzaam om de thermostaatzender in een ruimte te plaatsen waar regelmatig of langdurig wordt gebruikt, zodat deze in de richting van de natuurlijke beweging van de ruimte is, maar niet wordt blootgesteld aan tocht of extreme hitte (bijv. direct zonlicht, koelkast, open haard, enz.). De optimale positie is 1,5 m boven de grond. Het apparaat kan eenvoudig op de basis worden geklikt en kan vervolgens op elk horizontaal oppervlak (bijv. tafel, plank, ladekast) worden geplaatst of zelfs aan de muur worden bevestigd dankzij de schroefgaten aan de achterkant.

-De ontvanger van de COMPUTHERM Q7RF-thermostaat moet in de buurt van de ketel worden geïnstalleerd op een plaats die beschermd is tegen vocht en hitte. Houd er bij het kiezen van de locatie van de ontvanger ook rekening mee dat de voortplanting van radiogolven wordt veroorzaakt door zware metalen voorwerpen (bijv. ketel, bufferopslag, etc.) of dat metalen constructies nadelig kunnen worden beïnvloed. Indien mogelijk raden we aan om de ontvanger op een afstand van minimaal 1-2 m en op een hoogte van 1,5-2 m van de ketel en andere grote metalen constructies te installeren om een storingsvrije radiocommunicatie te garanderen. We raden u aan om de betrouwbaarheid van de radioverbinding op de geselecteerde locatie te controleren voordat u de ontvanger installeert. Installeer de ontvanger niet onder de ketelafdekking of in de directe nabijheid van hete leidingen of pompen, omdat dit de componenten kan beschadigen en de radioverbinding (radiofrequentie) in gevaar kan brengen. Het is ook aan te raden om de ontvanger van netstroom te voorzien via een ander stopcontact dan de ketel (indien mogelijk van een andere fase) en nooit van de ketel naar de ontvanger te leiden. Om elektrische schokken te voorkomen, de ontvanger op een boiler laten aansluiten!

4. Hoe sluit ik het product aan?

-Het apparaat moet door een bevoegd persoon worden geïnstalleerd / in bedrijf worden gesteld! Het te bedienen apparaat moet worden aangesloten op de 1-2 aansluitpunten aan de achterzijde van de ontvanger. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product voor meer informatie.

5. Voor welk apparaat is de Q7RF geschikt om te besturen?

-De draadloze kamerthermostaat COMPUTHERM Q7RF is geschikt voor het regelen van de meeste ketels en airconditioningsystemen op de EU-markt. Hij kan eenvoudig worden aangesloten op elke gasboiler of airconditioningsysteem met een tweedraads aansluitpunt voor kamerthermostaat, ongeacht of het een 24 V of 230 V regelkring is. Het is ook geschikt voor het aansturen van elektrische en elektronische apparaten, die kunnen worden in- en uitgeschakeld door de voedingseenheid te verwijderen en weer in te schakelen.

6. Heb je 220V nodig voor de thermostaat?

- Het is niet nodig om de thermostaatzender te bedienen, er zijn slechts 2 1,5 V alkalinebatterijen (type LR6; maat AA) nodig

De thermostaatontvanger werkt echter met 230 V netspanning.

7. Kan ik meer dan één Q7RF tegelijk gebruiken?

- Ja .

Elke thermostaat en de bijbehorende ontvanger hebben een eigen beveiligingscode, die de veilige en probleemloze werking van de apparaten garandeert. Elke ontvanger ontvangt alleen signalen van een thermostaat met dezelfde beveiligingscode. Als gevolg hiervan kan een willekeurig aantal apparaten dicht bij elkaar worden gebruikt zonder problemen met de apparaatcommunicatie te veroorzaken.

8. Wat moet ik doen als de ontvanger wordt ingeschakeld maar de spanning niet verschijnt?

-De ontvanger van het apparaat heeft potentiaalvrije (spanningsvrije) uitgangsaansluitingen, daarom geven de uitgangen standaard geen 230 V aan, maar sluit u alleen de twee aangesloten draden of verbreekt u de verbinding daartussen. Als er bij het inschakelen van het apparaat 230 V netspanning moet worden uitgevoerd, moet u volgens de gebruiksaanwijzing een netfasekabel op klem 1 of 2 van het apparaat aansluiten. Zorg ervoor dat u het netsnoer loskoppelt voordat u het aansluit en laat het aansluiten door een gekwalificeerd persoon!

9. Wat veroorzaakt de verkeerde verbinding?

-Dit kan verschillende redenen hebben. De meest voorkomende oorzaken zijn:

Gebruik van een ongeschikte batterij (bijvoorbeeld een lege batterij of een niet-alkalische batterij)
Te grote afstand of te veel obstakels (bijv. meer gewapende betonplaten, dikkere muren, enz.) tussen de zender- en ontvangereenheid
onjuiste plaatsing van de zender of ontvanger van de thermostaat (details zie hierboven)
Gebruik van andere hoogfrequente apparaten (radiozenders en draadloze hoofdtelefoons) die in de buurt worden gebruikt en die meer stroom produceren dan normaal
andere externe interferentie (bijv. krachtige antenne op het dak of in de buurt)

Het gebruik van de COMPUTHERM Q2RF-signaalversterkeraansluiting kan een aantal van de problemen oplossen (bijvoorbeeld een te grote afstand of te veel obstakels tussen de zender en ontvanger).

10. Hoe blijven de apparaten werken na de stroomstoring?

​​

Wanneer de stroomvoorziening is hersteld, wordt de ontvangeruitgang in eerste instantie uitgeschakeld. Omdat de zender echter elke 5 minuten zijn huidige schakelcommando herhaalt, keert de regeling van het verwarmings- / koelsysteem uiterlijk 5 minuten na de stroomuitval terug naar de eerder ingestelde modus.

11. Kan de thermostaat met meerdere ontvangers tegelijk worden gesynchroniseerd?

-Ja meneer. COMPUTHERM draadloze thermostaten kunnen meerdere draadloze apparaten tegelijkertijd bedienen, zoals: Q1RX-aansluiting, Q3RF-ontvanger, Q7RF-ontvanger. Om een koppeling tot stand te brengen, moeten de ontvangers in de uitlijnmodus worden gezet en moeten de SET- en DAY-knoppen aan de voorkant van de Q7RF-thermostaat worden ingedrukt totdat de LED's op de ontvangers stoppen met knipperen.

12. Wat moet ik doen als de thermostatische thermometer niet nauwkeurig meet?

- Druk vanaf de knoppen aan de voorkant van de thermostaat één keer kort op de SET-knop. Druk vervolgens kort op de DAY-knop en onmiddellijk nadat u de HOLD-knop ingedrukt hebt gehouden. Het display toont dan CAL en u kunt de +/- toets gebruiken om de weergegeven temperatuur te wijzigen ten opzichte van de gemeten waarde.

13. Wat doet?  "LO" of "HI"  in het display in plaats van temperatuur?

-Dit betekent dat de door het apparaat gemeten temperatuur buiten het meetbereik van de temperatuursensor ligt: LO is te laag en HI is te hoog. Dit kan gebeuren wanneer het apparaat zich in een extreem koude of warme omgeving bevindt wanneer de temperatuursensor fysiek is beschadigd.