Q7

1. Welke apparaten kan de Q7-thermostaat bedienen?

-De schakelkamerthermostaat COMPUTHERM Q7 is geschikt voor het regelen van de overgrote meerderheid van de ketel- en airconditioningsystemen op de EU-markt. Hij kan eenvoudig worden aangesloten op elke gasboiler of airconditioningsysteem met een tweedraads aansluitpunt voor kamerthermostaat, ongeacht of het een 24 V of 230 V regelkring is. Het is ook geschikt voor het aansturen van elektrische en elektronische apparaten die kunnen worden in- en uitgeschakeld door de voeding te verwijderen en vervolgens weer in te schakelen.

2. Is 230 V nodig voor de thermostaataandrijving?

-Nee. De thermostaat werkt op 2 x 1,5 V alkaline batterijen (type LR6; maat AA).

3. Wat moet ik doen als het apparaat kan worden ingeschakeld maar de 230 V-spanning niet verschijnt?

-Het apparaat heeft potentiaalvrije (spanningsvrije) uitgangsaansluitpunten, zodat standaard geen 230 V spanning op zijn uitgangen staat, maar alleen de twee aangesloten draden sluit of de verbinding daartussen verbreekt. Als bij het inschakelen van het apparaat een 230 V-netspanning op de uitgang moet worden weergegeven, moet volgens de gebruiksaanwijzing een netfasekabel op aansluitpunt 1 of 2 van het apparaat worden aangesloten. Zorg er voor het aansluiten voor dat de fasefase spanningsloos is en dat de aansluiting wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon!

4. Hoe kan ik de temperatuur wijzigen?  (weergegeven)

- Druk vanaf de knoppen aan de voorkant van de thermostaat één keer kort op de SET-knop. Druk vervolgens kort op de DAY-knop en dan meteen op de HOLD-knop. Het display toont dan CAL en u kunt de +/- toets gebruiken om de weergegeven temperatuur van de gemeten waarde te veranderen.

5. Wat doet?  "LO" of "HI"  in het display in plaats van temperatuur?

-Dit betekent dat de door het apparaat gemeten temperatuur buiten het meetbereik van de temperatuursensor ligt: LO is te laag en HI is te hoog. Dit kan gebeuren wanneer het apparaat zich in een extreem koude of warme omgeving bevindt wanneer de temperatuursensor fysiek is beschadigd.