Computherm TR-010

Computherm TR-010

 • operació manual

  El termòstat s’ha de col·locar a la paret d’una habitació d’ús habitual, a 1,5 m d’alçada on es troba
  a la manera del moviment d’aire natural, sinó més aviat corrent d’aire o una altra exposició especial a la calor
  (El sol, la nevera, la xemeneia, etc.) no poden afectar-lo. En el cas que les vàlvules del radiador tinguin
  Controlador del termòstat instal·lat a l’habitació on s’ha de col·locar el termòstat perquè quedi al manual
  Controls de canvi. En aquest cas, el controlador del termòstat
  no causi cap problema al sistema de calefacció.
  El termòstat d'ambient en resposta a un canvi de temperatura a l'habitació proporciona un sistema elèctric flotant
  Contacte d'obertura / tancament amb la temperatura establerta. a una temperatura inferior al valor establert
  els terminals de sortida 1 i 3, mentre que els terminals de sortida tancats 1 i 4 estan oberts. En una
  La temperatura per sobre del valor establert dels ports de sortida 1 i 3 està oberta mentre
  Els terminals de sortida 1 i 4 estan tancats.

€ 13,90Price
Tax inclòs
color: Blanc