Computherm RF (TX)

Computherm RF (TX)

El receptor COMPUTHERM Q7RF (RX).

és adequat per al seu ús amb termòstats d'habitació sense fil COMPUTHERM Q3RF, COMPUTHERM Q5RF, COMPUTHERM Q7RF i COMPUTHERM Q8RF. Es pot connectar fàcilment a qualsevol caldera o sistema d'aire condicionat amb connexió de termòstat ambient a dos fils, independentment de si disposa de circuit de control de 24 V o 230 V.

Un termòstat d'habitació COMPUTHERM sense fil es pot connectar a diversos receptors COMPUTHERM Q7RF (RX) alhora.

    € 26,90Price
    Tax inclòs