Computherm Q2 RF

Computherm Q2 RF

Computherm Q2RF

Freqüència de ràdio   Connector amplificador de senyal (expansor de rang) per augmentar l'abast dels termòstats Computherm Q3RF, Q7RF, Q8RF

- Consum d'energia: 0,5 W

-Tensió d'alimentació: 230 V AC, 50 Hz

-Tensió de sortida: 230 V AC; 50 Hz

-Corrent commutable: 16A (càrrega inductiva 3A)

-Freqüència de funcionament: 868,35 MHz

-Pes: 150 g

 

El connector Computherm Q2RF es va desenvolupar per als termòstats Computherm Q3RF, Q7RF i Q8RF per augmentar el seu rang. La gamma original dels termòstats Q3RF, Q7RF i Q8RF és de 50 m en àrea oberta que es pot escurçar significativament per l'estructura de l'edifici. Per utilitzar els termòstats Q3RF, Q7RF i Q8RF en edificis més grans, és recomanable utilitzar un amplificador de senyal sense fil. Això es pot aconseguir mitjançant el repetidor sense fil Computherm Q2RF: rep els senyals dels termòstats sense fil i transmet el senyal a la unitat receptora, fent que l'àrea sigui més gran. L'endoll Q2RF s'ha de connectar a la tensió de xarxa (230 V, 50 Hz), mentre que a la sortida de l'endoll Q2RF també es mostra la tensió de xarxa de 230 V, 50 Hz. La càrrega màxima de l'endoll és de 16 A (3 A inductiu).

    € 39,90Price
    Tax inclòs